CÔNG TY TNHH MAPEI VIỆT NAM (NỘP HỘ NHÀ THẦU)

Lĩnh vực kinh doanh :
Địa chỉ : Lô 8 đường số 4, KCN Bắc Chu Lai, Xã Tam Hiệp, Huyện Núi Thành, Tỉnh Quảng Nam
Tên giám đốc : Điện thoại: 05103565801