CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN THIẾT BỊ GIÁO DỤC VÀ DẠY HỌC NGỌC VÂN

Lĩnh vực kinh doanh :
Địa chỉ : Khối phố Ngân Câu, Xã Điện Ngọc, Huyện Điện Bàn, Tỉnh Quảng Nam
Điện thoại : 0989494546
Ngày cấp : 06/05/2015
Tên giám đốc : Nguyễn Hà Ngọc Vân