CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ DU LỊCH HOA VÀNG
TRADING TRAVEL SERVICE YELLOW FLOWERS COMPANY LIMITED

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ DU LỊCH HOA VÀNG

TRADING TRAVEL SERVICE YELLOW FLOWERS COMPANY LIMITED
Lĩnh vực kinh doanh :
Địa chỉ : 55 Nguyễn Thị Minh Khai, Phường Cẩm Phô, Thành phố Hội An, Tỉnh Quảng Nam
Điện thoại : 0905028054
Ngày cấp : 05/05/2015
Tên giám đốc : Tăng Hà Anh