DOANH NGHIỆP TN SẢN XUẤT BAO BÌ ĐIỆN THẮNG

Lĩnh vực kinh doanh :
Địa chỉ : Cụm công nghiệp Trảng Nhật 1, Xã Điện Thắng Trung, Huyện Điện Bàn, Tỉnh Quảng Nam
Điện thoại : 05103868299
Ngày cấp : 06/05/2015
Tên giám đốc : Nguyễn Thiên Ngân Hà